Archive for December, 2007

Đôi điều về phim Noir

• December 31, 2007 • Leave a Comment

Tsotsi – thiện ác như là bản năng

• December 28, 2007 • Leave a Comment

Nàng Yu của Chen Kaige

• December 28, 2007 • Leave a Comment

“Thỏ thẻ” với người sử dụng máy quay lần đầu

• December 28, 2007 • Leave a Comment

Owl and the sparrow

• December 27, 2007 • Leave a Comment

Cu cú và se sẻ

• December 27, 2007 • Leave a Comment

“Stagecoach” – kiệt tác phim Cowboy

• December 27, 2007 • Leave a Comment

“Đàn sếu bay”- đổi mới thủ pháp điện ảnh

• December 27, 2007 • Leave a Comment

Bí quyết để viết một bài bình luận phim

• December 27, 2007 • Leave a Comment

Tại sao yêu nhau không đến được với nhau?

• December 27, 2007 • Leave a Comment

Các bộ phim hay nhất năm 2007

• December 27, 2007 • Leave a Comment

The Blair Witch Project

• December 26, 2007 • Leave a Comment

Vertigo – một bộ phim ám ảnh

• December 26, 2007 • Leave a Comment

Các chương trình phát triển, hỗ trợ tài năng điện ảnh

• December 25, 2007 • Leave a Comment

Life is beautiful – Cuộc sống tươi đẹp

• December 21, 2007 • Leave a Comment

Citizen Kane (1941) – kiệt tác của mọi thời đại

• December 21, 2007 • Leave a Comment