Đọc sách và làm phim

• April 26, 2011 • 1 Comment

Một ngày trong miên viễn

• April 26, 2011 • Leave a Comment

Tin Van TV: FSP Hello

• October 13, 2010 • 5 Comments

Trapped – Bị nhốt (2010)

• May 19, 2010 • 3 Comments

Tin Vắn Điện Ảnh số 89

• April 23, 2010 • Leave a Comment

Tin Vắn Điện Ảnh 73

• October 27, 2009 • 2 Comments

“Thang máy”

• October 15, 2009 • 3 Comments

Tuyển sinh Dự án Điện ảnh

• September 30, 2009 • 26 Comments

Casting phim Thang Máy

• September 26, 2009 • 5 Comments

Tháng 9 và K4

• September 25, 2009 • 7 Comments

Lời cảm ơn

• September 22, 2009 • 17 Comments

Thi tuyển vào dự án điện ảnh

• September 15, 2009 • 10 Comments

Roger Garcia

• August 25, 2009 • 2 Comments

Ảnh khai mạc LHP ngắn

• June 23, 2009 • 3 Comments

Liên hoan phim ngắn Mùa hè

• June 17, 2009 • 2 Comments

Tin Vắn Điện Ảnh 71

• May 12, 2009 • 7 Comments

Có nên phiên âm tiếng Hoa ra tiếng Việt?

• April 2, 2009 • 16 Comments

Khủng hoảng K4 và cú sốc của Mr Dean

• March 18, 2009 • 9 Comments