Tin Vắn Điện Ảnh 73

• October 27, 2009 • 2 Comments

“Thang máy”

• October 15, 2009 • 3 Comments

Tuyển sinh Dự án Điện ảnh

• September 30, 2009 • 26 Comments

Casting phim Thang Máy

• September 26, 2009 • 5 Comments

Đừng đốt và may mắn 2009

• September 25, 2009 • 4 Comments

Tháng 9 và K4

• September 25, 2009 • 7 Comments

Học với ‘Để Mai Tính’

• September 16, 2009 • 10 Comments

Chơi vơi – Venice lần 66

• September 14, 2009 • 7 Comments

Chơi vơi

• August 21, 2009 • 2 Comments

Mỹ Dung và Khe hở

• June 24, 2009 • 12 Comments

Dự án điện ảnh-Film Studies Program

• June 22, 2009 • 3 Comments

3-Iron

• May 25, 2009 • 4 Comments

Đạo diễn trẻ Mỹ Dung

• May 25, 2009 • 8 Comments

Kịch bản “CD Mùa hạ”/ “Summer Love”

• April 29, 2009 • 4 Comments

Phim K4:18h, 29/4, 22 Hai Bà Trưng

• April 28, 2009 • 3 Comments

Charlie Nguyễn, K4 và CD mùa hạ

• April 25, 2009 • 4 Comments

Charlie Nguyễn sắp đến K4

• March 24, 2009 • 6 Comments

“Xuân…” thời gian và số phận

• March 18, 2009 • 3 Comments