Archive for September, 2009

Tuyển sinh Dự án Điện ảnh

• September 30, 2009 • 26 Comments

5 nhà làm phim tài liệu

• September 30, 2009 • 3 Comments

Jam fighters

• September 29, 2009 • 5 Comments

I Come With The Rain

• September 29, 2009 • 5 Comments

Casting phim Thang Máy

• September 26, 2009 • 5 Comments

Đừng đốt và may mắn 2009

• September 25, 2009 • 4 Comments

Tháng 9 và K4

• September 25, 2009 • 7 Comments

From Hollywood to Hanoi

• September 25, 2009 • 2 Comments

Lời cảm ơn

• September 22, 2009 • 17 Comments

Học Bổng K4

• September 17, 2009 • 13 Comments

Học với ‘Để Mai Tính’

• September 16, 2009 • 10 Comments

Thi tuyển vào dự án điện ảnh

• September 15, 2009 • 10 Comments

Chơi vơi – Venice lần 66

• September 14, 2009 • 7 Comments