Archive for March, 2008

Dangerous liaisons – 3 trong 1

• March 28, 2008 • Leave a Comment

Hạt mưa rơi bao lâu và những thể nghiệm nghệ thuật tự sự

• March 27, 2008 • 1 Comment

Nụ hôn thần chết – chưa thật hài lòng

• March 22, 2008 • Leave a Comment

Em muốn là người nổi tiếng

• March 21, 2008 • Leave a Comment

Các lớp âm thanh trong “Kungfu Hustle”

• March 11, 2008 • Leave a Comment

Âm Thanh Trong Phim “A Woman Is a Woman” cua Godard

• March 7, 2008 • Leave a Comment

Witness- thành công lớn của điện ảnh Mỹ

• March 6, 2008 • Leave a Comment

“Identity” đã kể chuyện như thế nào?

• March 5, 2008 • 3 Comments

Thăng trầm những bước đi hãng phim tư nhân Việt Nam

• March 4, 2008 • Leave a Comment

Khởi đầu của nhóm viết kịch bản Lưỡng Hà Song Thủy

• March 4, 2008 • Leave a Comment

Hiện tượng Phùng Tiểu Cương

• March 4, 2008 • Leave a Comment

Dạo qua các rạp chiếu phim ở Hà Nội

• March 4, 2008 • Leave a Comment

Tết đi thăm các thầy cô

• March 4, 2008 • Leave a Comment