Một cuộc độc thoại cảm động

• April 22, 2011 • Leave a Comment

Hãy đến Belleville và nhảy múa

• April 22, 2011 • Leave a Comment

Hành trình kiếm tìm sự hoàn hảo

• April 2, 2011 • 2 Comments

Phim hoạt hình nào sẽ chiến thắng?

• March 22, 2011 • Leave a Comment

Khi thời gian ngừng lại

• March 1, 2011 • Leave a Comment

Gia đình là số 1

• February 28, 2011 • Leave a Comment

Raging Bull- bộ phim vĩ đại

• April 28, 2010 • Leave a Comment

Dương cầm (Part 2)

• April 27, 2010 • Leave a Comment

Dương cầm (Part 1)

• April 27, 2010 • 1 Comment

Tin vắn Điện ảnh số 84

• March 10, 2010 • 3 Comments

Cấu trúc ba hồi trong Thelma & Louise

• January 23, 2010 • 2 Comments

Central Station

• January 7, 2010 • 7 Comments

Đừng đốt và may mắn 2009

• September 25, 2009 • 4 Comments