Học với ‘Để Mai Tính’

• September 16, 2009 • 10 Comments

Chơi vơi – Venice lần 66

• September 14, 2009 • 7 Comments

Chơi vơi

• August 21, 2009 • 2 Comments

Dự án điện ảnh-Film Studies Program

• June 22, 2009 • 3 Comments

Đạo diễn trẻ Mỹ Dung

• May 25, 2009 • 7 Comments

Đào Duy Phúc và Hoài Vũ Trắng

• December 28, 2008 • 5 Comments

Tản mạn cùng Nguyễn Huy Thiệp

• December 27, 2008 • 1 Comment