Archive for January, 2010

Tin vắn điện ảnh số 82 – 83

• January 31, 2010 • 4 Comments

Để khỏi tiếc tiền mua vé

• January 28, 2010 • 2 Comments

Nhân chứng Forrest Gump

• January 26, 2010 • 4 Comments

Seven Samurai – Kiệt tác của Kurosawa

• January 26, 2010 • 3 Comments

Một chuyện tình vĩ đại

• January 26, 2010 • 2 Comments

Đạo diễn quái kiệt làm phim về quái kiệt

• January 25, 2010 • 1 Comment

Cửa trong xuân, hạ, thu, đông… và xuân

• January 25, 2010 • Leave a Comment

The Hangover

• January 25, 2010 • 2 Comments

Bi, đừng sợ!

• January 25, 2010 • 1 Comment

Chúng ta thực sự cần gì?

• January 24, 2010 • Leave a Comment

Vòng đời quay mãi (Part 2)

• January 23, 2010 • Leave a Comment

Cấu trúc ba hồi trong Thelma & Louise

• January 23, 2010 • 2 Comments

Full House phiên bản Việt, mất gì?

• January 23, 2010 • 3 Comments

The Proposal

• January 23, 2010 • Leave a Comment

Vòng đời quay mãi (Part 1)

• January 22, 2010 • Leave a Comment

Gấu mập học kungfu

• January 22, 2010 • Leave a Comment

Mùa xuân muộn

• January 21, 2010 • 7 Comments

Câu chuyện về nỗi cách xa

• January 21, 2010 • 1 Comment