Archive for the 'Critical Writing' Category

Thương nhớ đồng quê

• June 1, 2011 • 2 Comments

Stagecoach – Một bộ phim miền Tây điển hình

• June 1, 2011 • Leave a Comment

Nghệ thuật kể chuyện của 2046

• June 1, 2011 • 2 Comments

Đức tin – món hàng xa xỉ

• June 1, 2011 • Leave a Comment

Khuynh hướng hình thức

• June 1, 2011 • Leave a Comment

Sự biến mất của âm thanh

• May 30, 2011 • Leave a Comment

Âm nhạc, nhịp điệu

• May 28, 2011 • Leave a Comment

Hạnh phúc mỏng manh: 5cm Trên Giây

• May 28, 2011 • Leave a Comment

Chất hiện đại và hành trình cổ tích

• May 27, 2011 • 1 Comment

Bàn về cái sự giống nhau

• May 23, 2011 • 1 Comment

Lắng nghe nỗi niềm đồ chơi

• May 22, 2011 • Leave a Comment

Dreams

• May 22, 2011 • 1 Comment

Phút ngẫu hứng phim Việt

• May 22, 2011 • Leave a Comment

Tokyo Story

• May 19, 2011 • Leave a Comment

Những Benshi trong điện ảnh

• May 19, 2011 • Leave a Comment

Kiếp hoa

• May 19, 2011 • Leave a Comment

Phong cách phim Ozu

• May 19, 2011 • Leave a Comment

Jean-Luc Godard và Breathless

• May 19, 2011 • Leave a Comment