Archive for the 'Interviews' Category

Phan Đăng Di: phong cách

• May 14, 2011 • 1 Comment

Chat with Trần Thị Bích Ngọc

• April 16, 2011 • 3 Comments

Chat với Trịnh Đình Lê Minh

• March 4, 2011 • Leave a Comment

Quỳnh Hà và Dự án HNEYA (P2)

• April 27, 2010 • 4 Comments

Quỳnh Hà và dự án HNEYA (P1)

• April 24, 2010 • 8 Comments

Bi, đừng sợ!

• January 25, 2010 • 1 Comment

Biên kịch trẻ Mỹ Trang

• October 20, 2009 • 4 Comments

Hải Yến và những dự định

• October 15, 2009 • 1 Comment

Đạo diễn trẻ Mỹ Dung

• May 25, 2009 • 8 Comments

Khóa học làm phim mùa hè

• March 26, 2009 • 4 Comments

Charlie Nguyễn sắp đến K4

• March 24, 2009 • 6 Comments

Nỗi lòng thầy Dean

• March 18, 2009 • 4 Comments

Đương Đầu: Để tìm lại cuộc đời

• December 31, 2008 • 12 Comments

Nghề Dựng Của Tôi

• December 30, 2008 • 14 Comments

Đào Duy Phúc và Hoài Vũ Trắng

• December 28, 2008 • 6 Comments

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

• December 21, 2008 • 4 Comments

Phan Xine Interview

• August 31, 2008 • Leave a Comment

Thầy Đặng Nhật Minh

• August 28, 2008 • Leave a Comment