Pretty woman

• April 12, 2009 • 11 Comments

Đêm Hà Nội

• March 29, 2009 • 7 Comments

Lý Thái Dũng và “Chơi vơi”

• January 11, 2009 • 4 Comments

Hà Nội vẽ bằng thơ

• January 7, 2009 • Leave a Comment

Giai điệu trong phim

• December 13, 2008 • 7 Comments

A Beautiful Mind – một ký ức đẹp

• December 6, 2008 • 2 Comments

Dora và Central Station

• December 6, 2008 • 7 Comments

Phan Đăng Di: liên hoan phim

• December 5, 2008 • 7 Comments

Aimee

• October 16, 2008 • 3 Comments