Trailer: Bữa Ăn Cuối Cùng

• October 7, 2011 • Leave a Comment

Tuyển diễn viên

• August 16, 2011 • 6 Comments

Người tưới đường bị tưới

• June 1, 2011 • 2 Comments

Kí ức

• June 1, 2011 • 4 Comments

Đức tin – món hàng xa xỉ

• June 1, 2011 • Leave a Comment

Lễ ra mắt phim “Chiều ngọt”

• May 31, 2011 • Leave a Comment

Tin vắn điện ảnh số 112

• May 24, 2011 • Leave a Comment

Sweeten – Chiều ngọt

• May 23, 2011 • Leave a Comment

Reign of Assassins 2010

• May 23, 2011 • Leave a Comment

Bàn về cái sự giống nhau

• May 23, 2011 • 1 Comment

Lắng nghe nỗi niềm đồ chơi

• May 22, 2011 • Leave a Comment

Dreams

• May 22, 2011 • 1 Comment

Nhật ký của linh hồn

• May 20, 2011 • Leave a Comment

Tokyo Story

• May 19, 2011 • Leave a Comment

Mẹ, con và bác sĩ

• May 19, 2011 • Leave a Comment

Những Benshi trong điện ảnh

• May 19, 2011 • Leave a Comment

Kiếp hoa

• May 19, 2011 • Leave a Comment

Chuyện trên đảo

• May 19, 2011 • Leave a Comment