Blog Archives

Phong cách phim Ozu

• May 19, 2011 • Leave a Comment

Bệnh viện 939

• May 19, 2011 • Leave a Comment

Ngày mai anh sẽ đến

• May 19, 2011 • Leave a Comment

Jean-Luc Godard và Breathless

• May 19, 2011 • Leave a Comment

Ám Ảnh

• May 19, 2011 • Leave a Comment

Rosetta

• May 18, 2011 • Leave a Comment

Sweeten – Chiều ngọt

• May 18, 2011 • Leave a Comment

Chim ruồi và ong

• May 14, 2011 • Leave a Comment

Tài năng kết hợp bi hài

• May 8, 2011 • Leave a Comment

Thông báo tuyển diễn viên

• May 7, 2011 • 1 Comment

Tin vắn điện ảnh số 111

• May 3, 2011 • 1 Comment

Doclab trong mắt tôi

• April 29, 2011 • Leave a Comment

Đạo cụ The Kid và Mind the Baby, Mr Bean

• April 28, 2011 • Leave a Comment

Những câu chuyện thành phố

• April 28, 2011 • Leave a Comment

Tiếng cười Charlot (p.2)

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Tiếng cười Charlot (p.1)

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Tuyệt phẩm làm lại của Martin Scorsese

• April 27, 2011 • 2 Comments

Cuộc du hành lên mặt trăng (p.2)

• April 27, 2011 • Leave a Comment