Archive for January, 2009

Chúng tôi nói về chúng tôi

• January 31, 2009 • 28 Comments

Xem phim Tết

• January 30, 2009 • 5 Comments

Thành viên Dự án Điện ảnh

• January 30, 2009 • 4 Comments

Giao thừa tán láo

• January 25, 2009 • 7 Comments

Still Life

• January 23, 2009 • 16 Comments

What is Depth of Field?

• January 22, 2009 • 14 Comments

2001

• January 21, 2009 • 10 Comments

Rashomon

• January 21, 2009 • 3 Comments

Phim kinh phí thấp

• January 20, 2009 • 4 Comments

Babel: Giai điệu cô đơn

• January 20, 2009 • 8 Comments

Mùa xuân đang về!

• January 19, 2009 • 6 Comments

Cô giáo Phạm Nhuệ Giang

• January 15, 2009 • 3 Comments

“Cỏ trôi dạt” và lời bình

• January 12, 2009 • 2 Comments

Mua vé để sợ hãi

• January 11, 2009 • 3 Comments

Lý Thái Dũng và “Chơi vơi”

• January 11, 2009 • 4 Comments

Tiến sỹ Dean Wilson, chuyên gia của chúng tôi

• January 11, 2009 • 6 Comments

Tin Vắn Điện Ảnh 65 + 66

• January 11, 2009 • 7 Comments

Hà Nội vẽ bằng thơ

• January 7, 2009 • Leave a Comment