Archive for November, 2007

Mother – phong cách Montage Xô Viết

• November 28, 2007 • Leave a Comment

Bài ca người lính – bản tình ca điện ảnh

• November 22, 2007 • 1 Comment

The Sixth Sense – Năng lực siêu nhiên

• November 20, 2007 • Leave a Comment

Forrest Gump: Chạy!

• November 18, 2007 • Leave a Comment

Đọc phim Just Like Heaven

• November 18, 2007 • Leave a Comment

Colonial Film Controls

• November 17, 2007 • 1 Comment

Nhân loại học truyền thông

• November 13, 2007 • 1 Comment

Anthropological Questions

• November 12, 2007 • Leave a Comment

Lời dặn cho những người đang viết kịch bản

• November 5, 2007 • Leave a Comment

Nước trong phim Mùa Len Trâu

• November 5, 2007 • Leave a Comment

Những nàng thơ của Trần Anh Hùng

• November 5, 2007 • Leave a Comment

Ánh sáng chiếu trên khuôn mặt “Vợ Chồng Aphủ”

• November 5, 2007 • Leave a Comment

Thời của cô đơn

• November 4, 2007 • Leave a Comment