Đạo cụ The Kid và Mind the Baby, Mr Bean

• April 28, 2011 • Leave a Comment

Những câu chuyện thành phố

• April 28, 2011 • Leave a Comment

Khi đời không nên thơ

• April 27, 2011 • 2 Comments

Hài hước đen

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Ngày bánh mì

• April 26, 2011 • Leave a Comment

Một ngày trong miên viễn

• April 26, 2011 • Leave a Comment

Bài ca người lính

• April 23, 2011 • Leave a Comment