Đạo cụ The Kid và Mind the Baby, Mr Bean

• April 28, 2011 • Leave a Comment

Những câu chuyện thành phố

• April 28, 2011 • Leave a Comment

Khi đời không nên thơ

• April 27, 2011 • 2 Comments

Hài hước đen

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Ngày bánh mì

• April 26, 2011 • Leave a Comment

Một ngày trong miên viễn

• April 26, 2011 • Leave a Comment

Bài ca người lính

• April 23, 2011 • Leave a Comment

The Last Mime

• November 15, 2010 • 1 Comment

Độc đáo Bonnie And Clyde

• May 3, 2010 • Leave a Comment

Raging Bull- bộ phim vĩ đại

• April 28, 2010 • Leave a Comment

Con Người và Lịch Sử (P.2)

• April 19, 2010 • 2 Comments

Con Người và Lịch Sử (P.1)

• April 19, 2010 • Leave a Comment

Chất nhân văn trong Ba Mùa

• April 19, 2010 • Leave a Comment

Taegukgi

• April 17, 2010 • 2 Comments

Kikujiro: Nước mắt và Nụ cười

• April 14, 2010 • 4 Comments

Ám ảnh với Oan Hồn

• April 14, 2010 • 4 Comments

Hành trình Stagecoach

• April 12, 2010 • Leave a Comment

Người mẹ: Pudovkin

• April 12, 2010 • Leave a Comment