Casting phim Thang Máy

• September 26, 2009 • 5 Comments

Trúc Ly và Ăn trưa

• June 23, 2009 • 5 Comments

Kịch bản “CD Mùa hạ”/ “Summer Love”

• April 29, 2009 • 4 Comments

Phim K4:18h, 29/4, 22 Hai Bà Trưng

• April 28, 2009 • 3 Comments

Khe Hở

• December 27, 2008 • 11 Comments

Ăn Trưa

• December 14, 2008 • 4 Comments

K3 Muôn Năm

• December 13, 2008 • 9 Comments

Park City shorts 09

• December 9, 2008 • 12 Comments