Doclab trong mắt tôi

• April 29, 2011 • Leave a Comment

Đạo cụ The Kid và Mind the Baby, Mr Bean

• April 28, 2011 • Leave a Comment

Những câu chuyện thành phố

• April 28, 2011 • Leave a Comment

Khi đời không nên thơ

• April 27, 2011 • 2 Comments

The Hurt Locker – một hiện tượng bán tài liệu

• April 27, 2011 • 2 Comments

Hài hước đen

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Phim NGO – cho nhà làm phim trẻ

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Tin vắn điện ảnh số 103

• February 24, 2011 • 2 Comments

Tin vắn Điện ảnh số 102

• February 17, 2011 • 5 Comments

Tin vắn điện ảnh số 97

• December 20, 2010 • Leave a Comment

Tin vắn điện ảnh số 96

• December 20, 2010 • Leave a Comment

Kết quả LHP 16

• December 15, 2009 • 1 Comment

2012: Bom tấn của 2009

• November 21, 2009 • Leave a Comment

Tin Vắn Điện Ảnh 73

• October 27, 2009 • 2 Comments

CD Mùa hạ chiếu tại TPD

• October 21, 2009 • 5 Comments

Thành phố trống

• October 20, 2009 • 1 Comment

Biên kịch trẻ Mỹ Trang

• October 20, 2009 • 4 Comments

“Thang máy”

• October 15, 2009 • 3 Comments