Đạo cụ The Kid và Mind the Baby, Mr Bean

• April 28, 2011 • Leave a Comment

Khi đời không nên thơ

• April 27, 2011 • 2 Comments

Hài hước đen

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Ngày bánh mì

• April 26, 2011 • Leave a Comment

Đọc sách và làm phim

• April 26, 2011 • 1 Comment

Một ngày trong miên viễn

• April 26, 2011 • Leave a Comment

Thương nhớ đồng quê

• April 17, 2011 • 2 Comments