Blog Archives

Sự Dũng Cảm (Part 1)

• April 15, 2010 • 2 Comments

Kikujiro: Nước mắt và Nụ cười

• April 14, 2010 • 4 Comments

Ám ảnh với Oan Hồn

• April 14, 2010 • 4 Comments

Hành trình Stagecoach

• April 12, 2010 • Leave a Comment

Người mẹ: Pudovkin

• April 12, 2010 • Leave a Comment

Blow Up: Thế giới rỗng

• April 12, 2010 • Leave a Comment

Giải mã thành công của “Những nụ hôn rực rỡ” (TT)

• April 12, 2010 • 2 Comments

Giải mã thành công của “Những nụ hôn rực rỡ”

• April 12, 2010 • 1 Comment

Rashomon và những vỉa tầng Nhật Bản (TT)

• April 12, 2010 • Leave a Comment

Rashomon và những vỉa tầng Nhật Bản

• April 12, 2010 • Leave a Comment

Điện ảnh Nga mới

• April 11, 2010 • Leave a Comment

Mùi đu đủ xanh

• April 10, 2010 • Leave a Comment

Vài suy nghĩ về “The Child”

• April 8, 2010 • 1 Comment

Apocalypse Now

• April 8, 2010 • 2 Comments

Nhặt sạn từ “Alice in Wonderland” 3D

• April 8, 2010 • 2 Comments

Tin vắn Điện ảnh số 87

• April 3, 2010 • 8 Comments

Ly Thai Dung at FSP

• April 2, 2010 • 15 Comments

Tin vắn Điện ảnh số 86

• March 25, 2010 • 3 Comments