Blog Archives

Tuyển sinh Dự án Điện ảnh

• September 30, 2009 • 26 Comments

Casting phim Thang Máy

• September 26, 2009 • 5 Comments

Đừng đốt và may mắn 2009

• September 25, 2009 • 4 Comments

Tháng 9 và K4

• September 25, 2009 • 7 Comments

Lời cảm ơn

• September 22, 2009 • 17 Comments

Học Bổng K4

• September 17, 2009 • 13 Comments

Thi tuyển vào dự án điện ảnh

• September 15, 2009 • 10 Comments

K4 đang làm gì?

• August 25, 2009 • 10 Comments

Roger Garcia

• August 25, 2009 • 2 Comments

Kết thúc LHP ngắn mùa hè

• June 28, 2009 • 4 Comments

Mỹ Dung và Khe hở

• June 24, 2009 • 12 Comments

Trúc Ly và Ăn trưa

• June 23, 2009 • 5 Comments

Dự án điện ảnh-Film Studies Program

• June 22, 2009 • 3 Comments

Khai mạc liên hoan phim

• June 22, 2009 • 13 Comments

Gương mặt tiêu biểu của K4

• June 2, 2009 • 4 Comments

Đạo diễn trẻ Mỹ Dung

• May 25, 2009 • 8 Comments

Tin Vắn 72

• May 25, 2009 • 10 Comments

Danh sách đoàn làm phim K4

• April 29, 2009 • 6 Comments