Blog Archives

Dương cầm (Part 2)

• April 27, 2010 • Leave a Comment

Câu chuyện nhỏ, tầm vóc lớn

• April 21, 2010 • 4 Comments

“Mother” – xứng đáng với giải vàng (Part 2)

• April 19, 2010 • Leave a Comment

“Mother” – xứng đáng với giải vàng (Part 1)

• April 18, 2010 • 2 Comments

Sự Dũng Cảm (Part 2)

• April 15, 2010 • 2 Comments

Sự Dũng Cảm (Part 1)

• April 15, 2010 • 2 Comments

Nashville: Bức tranh biếm họa xã hội Mỹ

• April 12, 2010 • 1 Comment

Blow Up: Thế giới rỗng

• April 12, 2010 • Leave a Comment

Giải mã thành công của “Những nụ hôn rực rỡ” (TT)

• April 12, 2010 • 2 Comments

Rashomon và những vỉa tầng Nhật Bản (TT)

• April 12, 2010 • Leave a Comment

Rashomon và những vỉa tầng Nhật Bản

• April 12, 2010 • Leave a Comment

Vài suy nghĩ về “The Child”

• April 8, 2010 • 1 Comment

Apocalypse Now

• April 8, 2010 • 2 Comments

Nhặt sạn từ “Alice in Wonderland” 3D

• April 8, 2010 • 2 Comments