Độc đáo Bonnie And Clyde

• May 3, 2010 • Leave a Comment

Raging Bull- bộ phim vĩ đại

• April 28, 2010 • Leave a Comment

Con Người và Lịch Sử (P.2)

• April 19, 2010 • 2 Comments

Con Người và Lịch Sử (P.1)

• April 19, 2010 • Leave a Comment

Chất nhân văn trong Ba Mùa

• April 19, 2010 • Leave a Comment

Taegukgi

• April 17, 2010 • 2 Comments

Kikujiro: Nước mắt và Nụ cười

• April 14, 2010 • 4 Comments

Ám ảnh với Oan Hồn

• April 14, 2010 • 4 Comments

Hành trình Stagecoach

• April 12, 2010 • Leave a Comment

Người mẹ: Pudovkin

• April 12, 2010 • Leave a Comment

Điện ảnh Nga mới

• April 11, 2010 • Leave a Comment

Mùi đu đủ xanh

• April 10, 2010 • Leave a Comment

Tin vắn Điện ảnh số 86

• March 25, 2010 • 3 Comments

Tin vắn Điện ảnh số 84

• March 10, 2010 • 3 Comments

Tin vắn Điện ảnh 80

• January 10, 2010 • 10 Comments

Tin vắn Điện ảnh 79

• December 31, 2009 • Leave a Comment

Tin vắn Điện ảnh 78

• December 18, 2009 • 1 Comment

Tin vắn Điện ảnh 77

• December 10, 2009 • 1 Comment