CD Mùa hạ chiếu tại TPD

• October 21, 2009 • 5 Comments

Học với ‘Để Mai Tính’

• September 16, 2009 • 10 Comments

Ảnh khai mạc LHP ngắn

• June 23, 2009 • 3 Comments

Liên hoan phim ngắn Mùa hè

• June 17, 2009 • 2 Comments

Danh sách đoàn làm phim K4

• April 29, 2009 • 6 Comments

Kịch bản “CD Mùa hạ”/ “Summer Love”

• April 29, 2009 • 4 Comments

Casting – CD Mùa hạ

• April 28, 2009 • 7 Comments

Một tuần làm phim ngắn

• April 26, 2009 • 5 Comments