Archive for the 'Critical Writing' Category

Rosetta

• May 18, 2011 • Leave a Comment

Số phận tình yêu

• May 14, 2011 • Leave a Comment

Rashomon: minh chứng tiêu biểu

• May 14, 2011 • 3 Comments

M. Antonioni và sự bi quan (P.2)

• May 14, 2011 • Leave a Comment

Tài năng kết hợp bi hài

• May 8, 2011 • Leave a Comment

Đạo cụ The Kid và Mind the Baby, Mr Bean

• April 28, 2011 • Leave a Comment

Những câu chuyện thành phố

• April 28, 2011 • Leave a Comment

Tiếng cười Charlot (p.2)

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Tiếng cười Charlot (p.1)

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Tuyệt phẩm làm lại của Martin Scorsese

• April 27, 2011 • 2 Comments

Cuộc du hành lên mặt trăng (p.2)

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Khi đời không nên thơ

• April 27, 2011 • 2 Comments

The Hurt Locker – một hiện tượng bán tài liệu

• April 27, 2011 • 2 Comments

Hài hước đen

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Độc đáo “La Jetée”

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Sáng Tạo Bằng Sự Giản Dị

• April 27, 2011 • Leave a Comment

“Vụn” đáng giá

• April 26, 2011 • Leave a Comment

Ngày bánh mì

• April 26, 2011 • Leave a Comment