Archive for April, 2011

Đọc sách và làm phim

• April 26, 2011 • 1 Comment

Một ngày trong miên viễn

• April 26, 2011 • Leave a Comment

Tin vắn điện ảnh số 110

• April 26, 2011 • Leave a Comment

Cảm quan nghệ thuật

• April 26, 2011 • 4 Comments

Phá cách đến thành công

• April 25, 2011 • Leave a Comment

Nỗi ám ảnh về sự bất ổn (p.2)

• April 25, 2011 • Leave a Comment

Cuộc du hành lên mặt trăng (p.1)

• April 25, 2011 • Leave a Comment

Đi qua vùng cỏ non (p.2)

• April 24, 2011 • 5 Comments

Ảo mộng tuổi thơ say ngủ

• April 24, 2011 • Leave a Comment

Tương tác: Wan Kar Wai

• April 24, 2011 • Leave a Comment

Bài ca người lính

• April 23, 2011 • Leave a Comment

Nỗi ám ảnh về sự bất ổn (p.1)

• April 23, 2011 • Leave a Comment

This way up

• April 22, 2011 • Leave a Comment

Một cuộc độc thoại cảm động

• April 22, 2011 • Leave a Comment

Hãy đến Belleville và nhảy múa

• April 22, 2011 • Leave a Comment

Trình diễn tiếng cười

• April 21, 2011 • 2 Comments

Never let me go

• April 18, 2011 • 3 Comments

Trăm năm lại được một vòng

• April 18, 2011 • 19 Comments