Archive for April 27th, 2011

Tiếng cười Charlot (p.2)

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Tiếng cười Charlot (p.1)

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Tuyệt phẩm làm lại của Martin Scorsese

• April 27, 2011 • 2 Comments

Cuộc du hành lên mặt trăng (p.2)

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Thu Hương tới hành tinh Pha Lê

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Khi đời không nên thơ

• April 27, 2011 • 2 Comments

Kịch bản “Chiếc kính”

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Tiếng khóc

• April 27, 2011 • Leave a Comment

The Hurt Locker – một hiện tượng bán tài liệu

• April 27, 2011 • 2 Comments

Hài hước đen

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Độc đáo “La Jetée”

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Phim NGO – cho nhà làm phim trẻ

• April 27, 2011 • Leave a Comment

Sáng Tạo Bằng Sự Giản Dị

• April 27, 2011 • Leave a Comment