The Last Mime

Phim ngắn học bổng của sinh viên Nguyễn Thị Thanh Bình (khóa 5) do Dự án Điện ảnh tài trợ.

~ by Mr.Geo on November 15, 2010.

One Response to “The Last Mime”

  1. Phim của chị Bình dễ thương đó. Quay tốt, nước hình đẹp và kỹ xảo cũng ổn nữa. Nhưng cho em hỏi chút nhé, kịch bản có lấy ý tưởng diễn viên kịch câm từ phim “Blow – up” không vậy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: