Quyết đấu (2010) Teaser

by Lam Tung

Quyết đấu là một trong những bộ phim ngắn được Dự án Điện ảnh trao học bổng năm 2010. Bộ phim đã đóng máy vào ngày 19/10/2010 và hiện đang trong quá trình hậu kỳ. Hy vọng bộ phim sẽ kịp hoàn thành để trình chiếu vào ngày tốt nghiệp của Khóa 5 và Chào đón nhứng học viên mới Khóa 6.

~ by Lam Tung on October 21, 2010.

2 Responses to “Quyết đấu (2010) Teaser”

  1. Oh em Tùng đã back to the game hah!

  2. nice color and mood … was there an award for teasers at the vniff?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: