Trapped – Bị nhốt (2010)

by Vân Khanh

Phim ngắn của sinh viên K5 – Dự án Điện ảnh, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Dự án do quỹ Ford tài trợ.

~ by trinhvankhanh1987 on May 19, 2010.

3 Responses to “Trapped – Bị nhốt (2010)”

  1. phim rất ấn tượng!

  2. Thank you for inviting me to see your film. There were several excellent scenes of the young man getting his revenge on his class and instructor. Congratulations to Le Thanh Son who I got to know when he came to our university for a special filmmaking workshop.

  3. […] và tài liệu học). Sinh viên khóa 5 của Dự án vừa thực hiện chung phim ngắn Bị Nhốt (Trapped) dưới chỉ đạo nghệ thuật của đạo diễn Bẫy Rồng – Lê Thanh Sơn, […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: