Archive for April 12th, 2010

Hành trình Stagecoach

• April 12, 2010 • Leave a Comment

Người mẹ: Pudovkin

• April 12, 2010 • Leave a Comment

Nashville: Bức tranh biếm họa xã hội Mỹ

• April 12, 2010 • 1 Comment

Blow Up: Thế giới rỗng

• April 12, 2010 • Leave a Comment

Giải mã thành công của “Những nụ hôn rực rỡ” (TT)

• April 12, 2010 • 2 Comments

Giải mã thành công của “Những nụ hôn rực rỡ”

• April 12, 2010 • 1 Comment

Rashomon và những vỉa tầng Nhật Bản (TT)

• April 12, 2010 • Leave a Comment

Rashomon và những vỉa tầng Nhật Bản

• April 12, 2010 • Leave a Comment