Dự án nghiên cứu Điện Ảnh

Họ và tên: Phạm Thu An

Chuyên ngành: Biên kịch

Tên dự án: Tìm hiểu và lập danh sách liên hệ các Công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh/một số kênh truyền hình
Mục đích và ý nghĩa thực tiễn:
Lập danh sách và bước đầu tìm hiểu về các Công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực Điện ảnh/một số kênh truyền hình.
– Với danh sách liên hệ đó, dự án nghiên cứu này sẽ tích cực hỗ trợ sinh viên của Dự án Điện ảnh trong việc liên hệ học tập, cộng tác; đặc biệt mở rộng cơ hội xin việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp khóa học của Dự án Điện ảnh…
– Thông qua kết quả nghiên cứu của dự án này, các sinh viên có thêm thông tin về việc nền công nghiệp điện ảnh và truyền hình ở Việt Nam hoạt động như thế nào.
Nội dung của dự án:
– Tìm hiểu, lập danh sách các Công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực Điện ảnh/một số kênh truyền hình
– Liên hệ, gặp gỡ đại diện các Công ty/Kênh truyền hình đó để tìm hiểu sơ lược về đơn vị đó, những thành công, khó khăn và các sản phẩm nổi bật của họ.
Giới hạn nghiên cứu:
– Các Công ty Điện ảnh tư nhân
– Các Công ty truyền thông tư nhân có liên quan đến lĩnh vực điện ảnh/truyền hình
– Một số kênh truyền hình mới
Kết quả của dự án:
– Có bảng danh sách và các thông tin liên hệ cụ thể của các đơn vị trên.
– Có các thông tin về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, sản phẩm và một vài đánh giá về từng đơn vị.
Kinh phí dự trù: 800 USD
Cụ thể như sau:
STT
Nội dung
Kinh phí (USD)
Ghi chú
1
Tìm hiểu các công ty điện ảnh tư nhân ở Việt Nam
100
2
Tìm hiểu các công ty truyền thông có liên quan đến lĩnh vực điện ảnh ở Việt Nam
50
3
Tìm hiểu một số kênh truyền hình mới ở Việt Nam
50
4
Lập danh sách và các thông tin đã tìm hiểu được về các Công ty, kênh truyền hình ở mục 1, 2, 3
25
5
Gặp gỡ đại diện các Công ty điện ảnh tư nhân ở Việt Nam để lấy thông tin
300
6
Gặp gỡ đại diện các công ty truyền thông có liên quan đến lĩnh vực điện ảnh ở Việt Nam để lấy thông tin
100
7
Gặp gỡ đại diện một số kênh truyền hình mới ở Việt Nam để lấy thông tin
100
Tập hợp các thông tin đã thu thập được (mục 5, 6, 7)
25
8
Viết dự án
50
Tổng cộng: 800 USD (Tám trăm đô la)
Chủ trì dự án: Quỳnh Hà, Thu An
Sơ lược tình hình nghiên cứu:
Hiện nay, bên cạnh 13 hãng phim nhà nước; 7 hãng phim của các Hội, tổ chức đoàn thể; 10 hãng phim địa phương và 64 Công ty liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, phát hành phim ở 64 tỉnh, thành trong cả nước, các hãng phim tư nhân nở rộ và có những bước phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi bước đầu nghiên cứu gần 20 Công ty điện ảnh tư nhân, cho thấy sự đóng góp của điện ảnh tư nhân thời kì này là đặc biệt quan trọng và to lớn.
Nghiên cứu và nắm bắt rõ hoạt động của các Công ty Điện ảnh tư nhân cũng như một số kênh truyền hình mới có liên quan nhiều đến lĩnh vực Điện ảnh là việc làm cần thiết và hữu ích đối với sinh viên của Dự án Điện ảnh, để họ có thể tiếp cận một cách thiết thực với nền Điện ảnh và Truyền hình Việt Nam.
Điều tra xây dựng dự án
* Các đơn vị được nghiên cứu chia làm 3 khu vực:
– Các Công ty Điện ảnh tư nhân
– Các Công ty Truyền thông liên quan đến lĩnh vực Điện ảnh/Truyền hình
– Một số kênh truyền hình
* Mỗi đơn vị sẽ được điều tra, lấy thông tin theo hướng:
– Tên đơn vị
– Địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, email
– Người đứng đầu Công ty
– Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu; cơ cấu tổ chức
– Sản phẩm đã làm
– Một vài đánh giá về chất lượng và sự thành công của từng Công ty
Sản phẩm giao nộp
Quyển kết quả dự án, bằng tiếng Việt, chứa đựng các thông tin như phần điều tra xây dựng dự án thực hiện.
Tiến độ thực hiện
– Bắt đầu dự án: Dự kiến: Đầu tháng 5/2007
– Kết thúc và nộp quyển: 15/6/2007
Dự án nghiên cứu: “Tìm hiểu và lập danh sách liên hệ một số Công ty tư nhân và kênh truyền hình hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh” như sau:
Hiện nay, bên cạnh 13 hãng phim nhà nước; 7 hãng phim của các Hội, tổ chức đoàn thể; 10 hãng phim địa phương và 64 Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng ở 64 tỉnh, thành trong cả nước, các hãng phim tư nhân nở rộ và có những bước phát triển mạnh mẽ.
Để thuận tiện trong việc liên hệ học tập, cộng tác; tìm hiểu cơ hội tuyển dụng đồng thời có thêm thông tin về tình hình hoạt động của các công ty tư nhân và một số kênh truyền hình mới ở Việt Nam, chúng tôi thực hiện dự án “Tìm hiểu và lập danh sách liên hệ một số Công ty tư nhân và kênh truyền hình hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh”.
Nội dung của dự án là tìm hiểu, lập danh sách các Công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực Điện ảnh/một số kênh truyền hình; liên hệ, gặp gỡ đại diện các đơn vị đó để tìm hiểu sơ lược về họ, những thành công, khó khăn và các sản phẩm nổi bật của họ.
Điều tra xây dựng dự án đi theo hướng tìm hiểu các Công ty Điện ảnh tư nhân; các Công ty Truyền thông liên quan đến lĩnh vực Điện ảnh/Truyền hình; một số kênh truyền hình đồng thời tìm kiếm các thông tin cần thiết liên quan, góp phần làm nổi bật bức tranh thông tin của nền điện ảnh Việt Nam hiện nay.
Mỗi đơn vị sẽ được điều tra, lấy thông tin theo hướng:
– Tên đơn vị
– Địa chỉ liên hệ, điện thoại, email
– Người đứng đầu Công ty
– Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu; cơ cấu tổ chức
– Sản phẩm đã làm
– Một vài đánh giá về chất lượng và sự thành công của từng Công ty
Dự án đã được thực hiện qua các bước sau:
– Tìm hiểu thông tin các đơn vị liên quan qua Internet/qua báo chí/qua thông tin của một số cá nhân/ qua Cục Báo chí.
– Tìm hiểu địa chỉ/điện thoại của đơn vị đó qua đài 1080 các tỉnh, thành phố.
– Gọi điện đến đơn vị đó kiểm tra lại số điện thoại, địa chỉ, đồng thời đề nghị cung cấp email, website và đề nghị gặp gỡ.
– Vào website của các đơn vị đó để tìm hiểu.
– Email/gặp gỡ để tìm hiểu về tình hình hoạt động của đơn vị.
– Tổng hợp và lập báo cáo.
Trong quá trình thực hiện dự án, vì một số lí do khách quan mà việc gặp gỡ tìm hiểu về tình hình hoạt động của một số đơn vị gặp khó khăn. Cụ thể để tiếp cận đại diện một số công ty tư nhân là rất khó khăn. Bên cạnh đó, một số công ty khác như Công ty TNHH Phim Đông Á, Hãng phim Điệp Vân… tuy vẫn đang hoạt động nhưng thành tựu đạt được chưa nhiều, chưa có nhiều thông tin để giới thiệu.
Tìm hiểu về các thông tin tuyển dụng, hầu hết đều nhận được một câu trả lời chung là đơn vị đó luôn luôn hoan nghênh các ứng viên năng động, sáng tạo, yêu điện ảnh, mong muốn được thử thách, rèn luyện và trưởng thành tại Công ty, cùng Công ty phát triển. Các Công ty sản xuất phim nhựa và phim truyền hình luôn mong nhận được sự cộng tác cụ thể từ ý tưởng đến kịch bản phim của tất cả các sinh viên.
Kết quả của dự án nghiên cứu là:
– Bảng danh sách liên hệ các Công ty điện ảnh và một số kênh truyền hình.
– Giới thiệu một số Công ty.
– Danh sách liên hệ một số đạo diễn, nhà biên kịch, nhà phê bình phim
– Danh sách liên hệ các hãng phim khu vực nhà nước/các tổ chức/các địa phương.
GIỚI THIỆU CÁC ĐƠN VỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM TRÒ CHƠI VINAGAME
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phần mềm Trò chơi VinaGame là công ty đầu tiên của Việt Nam nhập khẩu và phát hành trên thị trường Việt Nam trò chơi trực tuyến nhập vai nhiều người (Võ Lâm truyền kỳ) vào tháng 6 năm 2005.
Cơ cấu tổ chức của Công ty, gồm có Giám đốc điều hành Bryan Pelz; Tổng Giám đốc Lê Hồng Minh; Giám đốc kỹ thuật Trần Hải; Giám đốc kinh doanh Cao Toàn Mỹ; Giám đốc các trò chơi Trịnh Bảo…
Vinagame thành lập vào tháng 9 năm 2004, đến nay đã xuất khẩu được sang Hàn Quốc, Trung Quốc…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI TRÍ PHƯỚC SANG
Đây là Công ty tư nhân của nghệ sĩ Phước Sang, hoạt động trong các lĩnh vực nhà hàng; sân khấu kịch và sản xuất phim. Hãng phim Phước Sang nằm trong Công ty này.
Hãng phim Phước Sang sản xuất các thể loại phim nhựa, video (phim truyện, phim tài liệu, phim thiếu nhi, quảng cáo); in tráng và cả làm hậu kì.
Hiện nay, Phước Sang đã sản xuất các bộ phim: Đẻ mướn; Khi đàn ông có bầu; Áo lụa Hà Đông; Võ lâm truyền kì, đều là các bộ phim mang lại doanh thu cao.
“Khi đàn ông có bầu” là bộ phim được ghi nhận kỉ lục về số diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng tham gia đóng phim. Còn “Võ lâm truyền kì” là bộ phim đạt kỉ lục doanh thu của Việt Nam năm 2007. Trong khi đó, nổi danh vẫn là “Áo lụa Hà Đông”, gây được tiếng vang tại LHP Pusan – một LHP uy tín bậc nhất ở châu Á. Không chỉ lọt vào “TOP 10” tranh giải New Current, “Áo lụa Hà Đông” đã giành được nhiều tình cảm của công chúng ở Bu San – Hàn Quốc, giành được giải: “Bộ phim được khán giả yêu thích nhất” tại LHP này.
Hãng phim Phước Sang hợp tác cùng Hãng Billy Pictures – Hàn Quốc lần đầu tiên sản xuất một phim thể loại kinh dị – phim “Mười”, . Phim có kinh phí lên hàng kỷ lục cao nhất đối với phim Việt: 4 triệu USD (64 tỉ đồng VN).
Về định hướng phát triển, Hãng phim Phước Sang có kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phim thương mại, doanh thu lớn; song song với đó là tham gia sản xuất các bộ phim nghệ thuật đích thực.
THIÊN NGÂN GALAXY
Galaxy Group tiền thân là một Công ty tư vấn đầu tư nước ngoài được thành lập từ năm 1994 bởi chị Đinh Thị Hoa (MBA, Harvard). Galaxy Studio nằm trong Galaxy Group. Thiên Ngân Galaxy khởi đầu là một công ty PR có quan hệ chặt chẽ với các phương tiện truyền thông và các cơ quan nhà nước. Hiện nay, Công ty đang hoạt động trong các lĩnh vực PR, Tư vấn đầu tư, Nhà hàng (Paris Deli), ấn phẩm (Nhịp cầu Đầu tư), Chứng khoán (Thiên Việt), Điện ảnh….
Công ty hoạt động rất nhiều thành công và có nhiều khách hàng nổi tiếng như Intel, HP, Oracle, Citibank, ANZ Bank, Unilever, Tiger and Heineken brands of Hatay Brewery Ltd. and Vietnam Brewery Ltd., New York Life International, LG Meca, Ford Motor Vietnam, Zuellig Pharmaceutical, Dutch Lady Vietnam …
Đến năm 2003, Thiên Ngân Galaxy đã tiếp tục phát triển thêm các nhánh kinh doanh mới về điện ảnh bao gồm: phát hành phim và sản xuất phim, Công ty đã nhập và giới thiệu rất nhiều xuất phẩm điện ảnh nổi tiếng đến với công chúng trong nước. Thiên Ngân Galaxy đã quyết định đầu tư xây dựng cụm rạp Galaxy Cinema theo đúng phong cách quốc tế với sự tư vấn của chuyên gia từ Hollywood và được bắt đầu đi vào sử dụng từ tháng 05/2005.
Thiên Ngân là Công ty tư nhân đi đầu trong sản xuất phim nhựa. Những bộ phim Thiên Ngân sản xuất: Những cô gái chân dài (Bông sen Bạc năm 2004), Nữ tướng cướp (Nữ diễn viên xuất sắc nhất 2005); 2 trong 1; Chuông reo là bắn; Trai nhảy.
Trong Galaxy Studio có các bộ phận sau: Sản xuất phim và phát hành phim (nhập ngoại và phim tự sản xuất); Cinema (galaxy Cinema); Truyền hình; Dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động. Mỗi mảng/lĩnh vực này được phụ trách bởi một Phó Chủ tịch của Thiên Ngân Galaxy. Cơ cấu của mỗi mảng này hoàn thiện giống như một Công ty độc lập.
Tổng Giám đốc là ông Trần Vũ Hoài (MBA, Harvard).
Về định hướng phát triển, Thiên Ngân mục tiêu trở thành một công ty truyền thông, giải trí hàng đầu Việt Nam. Với điện ảnh, mục tiêu của Thiên Ngân là trở thành một tập đoàn điện ảnh lớn.
Hiện nay, Công ty đang tuyển nhân viên cho bộ phận sản xuất và phát hành phim, tìm kiếm những nhà quay phim, đạo diễn có tài năng. Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp: Nguyễn Bích Ngọc email: ngocnb@galaxy.com.vn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, QUẢNG CÁO, TỔ CHỨC BIỂU DIỄN CÁT TIÊN SA
Cát Tiên Sa là công ty tư nhân hoạt động trong 4 lĩnh vực lớn: Tư vấn, tổ chức và điều phối các hoạt động đối ngoại, quan hệ truyền thông; Tổ chức các chương trình thực hiện trên truyền hình; Làm phim truyền hình và đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật.
Trong lĩnh vực truyền hình, Cát Tiên Sa phối hợp với đài truyền hình tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình hấp dẫn thu hút .nhiều đối tượng khán giả khác nhau; các trò chơi truyền hình; biểu diễn ca nhạc; chương trình giao lưu với các nghệ sĩ, diễn viên, người nổi tiếng; các cuộc thi thời trang, nghệ thuật,… Đặc biệt Cát Tiên Sa đã nhanh nhạy nhảy vào lĩnh vực tổ chức kịch bản phim truyền hình và sản xuất phim truyền hình.
Cát Tiên Sa đã thực hiện một số liveshow có tiếng: “Việt Nam nhớ thương”; “Cho em một ngày” – Thanh Lam liveshow; “Lối cũ ta về” – Thanh Tùng liveshow; “Dòng thời gian”; “Dấu chân không năm tháng” – Trịnh Công Sơn liveshow; “Đồng vọng bốn mùa”; Cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam” 1999; Cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội; Cuộc thi “Siêu mẫu Việt Nam 2003”… Một số Gameshow hấp dẫn là: “Vào bếp với người nổi tiếng”; “Hãy hát cùng nhau”; “Nữ sinh và tương lai”; “Nhịp sống sôi động”; “Nữ sinh và tương lai”; Chương trình “Đi cùng Euro”…
Hiện nay, Cát Tiên Sa đang triển khai làm phim để chiếm “giờ vàng” trên truyền hình.
Về cơ cấu tổ chức, Tổng Giám đốc Công ty là ông Nguyễn Quang Minh. Công ty có 10 bộ phận, trong đó đáng quan tâm nhất là Bộ phận Film. Ngoài ra là các bộ phận: Tài chính; Khách hàng Truyền thông; Đối ngoại; Giấy phép – Địa điểm; Báo chí; Chương trình; Thiết kế; Âm nhạc; Lễ tân.
Về định hướng phát triển, Cát Tiên Sa sẽ tập trung mạnh cho lĩnh vực tổ chức kịch bản phim truyền hình và sản xuất phim truyền hình. Công ty này cũng tiếp tục đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ biểu diễn, từ ca sĩ, MC, DJ, diễn viên điện ảnh cho tới ê-kíp thực hiện chương trình.
CREATV VIETNAM
CreaTV (Creative Television) là công ty truyền thông tiên phong ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, hoạt động trong các lĩnh vực: Phim nhựa, phim truyền hình, phim quảng cáo, các chương trình truyền hình; tổ chức sự kiện…
CreaTV có văn phòng công ty tại Bangkok, Thái Lan, Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội và một chi nhánh tại Phnompenh, Campuchia.
Người sáng lập ra CreaTV là Othello Khanh – Việt Kiều Pháp, đạo diễn phim Sài Gòn nhật thực. Sài Gòn nhật thực. Sài Gòn nhật thực (giải đặc biệt tại LHP Houston, Mỹ) kể câu chuyện xoay quanh thân phận nàng Kiều (Trương Ngọc Ánh đóng), một nữ diễn viên nổi tiếng ở TP HCM đang yêu một Việt kiều tên Kim (Dustin Nguyễn). Othello đã quy tụ một nhóm cộng tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực tài chính và công nghệ giải trí cùng hợp tác với ông thực hiện dự án này.
Phim còn quy tụ các gương mặt điện ảnh nổi tiếng trong làng điện ảnh Việt Nam: Trương Ngọc Ánh, nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh, các diễn viên đến từ nước ngoài Johnny Trí Nguyễn, Dustin Nguyễn, Marjolaine Bùi, Edmund Chen, Chang Tseng. Cùng với “Dòng máu anh hùng”, phim “Sài Gòn nhật thực” gây tò mò cho giới ghiền phim ở VN bởi êkíp nhiều quốc tịch: VN, Hồng Kông – TQ, Singapore, Mỹ, là phim Việt đầu tiên làm theo tiêu chuẩn Mỹ với phần hậu kỳ thực hiện tại Green Post (công ty nổi tiếng của Đức chuyên làm hậu kỳ cho nhiều phim của Hollywood), lên đến 1,3 triệu USD.
Tham vọng của Othello Khanh là muốn tiếp cận nhiều đối tượng khán giả ở nhiều quốc gia muốn tìm hiểu về đất nước Việt Nam. Ông khẳng định, Sài Gòn nhật thực không phải là phim nước ngoài mà là phim Việt Nam làm theo tiêu chuẩn quốc tế.
BBC WORLD SERVICE TRUST
The BBC World Service Trust là một tổ chức phát triển phi chính phủ quốc tế thuộc BBC. Tổ chức đã được BBC lựa chọn để thực hiện một chiến lược truyền thông dài hạn về phòng chống HIV cho thanh thiếu niên thay mặt cho Ủy Ban Dân Số, Gia Đình và Trẻ Em của VN (VCREC). Chiến lược truyền thông đa năng này sẽ bao gồm các hợp phần dân chủ cơ sở và diễn ra trên toàn quốc song đặc biệt chú trọng vào 15 tỉnh. Trong 4 năm qua, tổ chức đã thành công rất nhiều ấn phẩm truyền thông trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm các show, chương trình TV thường xuyên, các cuốn phim tài liệu, các chương trình trên TV và đài, các chương trình truyền hình trức tiếp trên sóng phát thanh với sự tham gia điện thoại của khán giả, website, các khóa đào tạo cho các nhà báo và cung cấp tài liệu ấn phẩm liên quan đến kỹ năng làm báo và thảo luận.
Tổ chức này luôn tìm một người nhiệt tình và say mê để làm việc. Chẳng hạn như chức danh trợ lý PR và phụ trách xuất bản ấn phẩm cho BBC WST Vietnam. Nội dung công việc là hỗ trợ trong việc tuyển chọn các đơn vị xuất bản các ấn phẩm của IPC materials phù hợp; làm việc với đơn vị xuất bản để in các ấn phẩm có chất lượng cao; Phối hợp với các bên có liên quan để có thể đảm bảo các thông điệp thể hiện trong các ấn phẩm liên quan đến HIV là chính xác và hữu ích; thử nghiệm các tài liệu này thông qua làm việc cùng với một nhóm độc giả để có thể lấy ý kiến phản hồi về nội dung ấn phẩm; hợp tác chặt chẽ với các đơn vị truyền thông khác để đánh giá thương hiệu và sự thành công, gắn kết của các hợp phần dự án…
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG FPT (FPT MEDIA)
FPT Media là 1 một bộ phận nằm trong Công ty FPT chính, có trụ sở tại Hà Nội, có 3 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và thành phố Cần Thơ, 3 công ty con tại Nhật, Singapore, USA, 15 công ty thành viên và 1 trường ĐH.
Trung tâm FPT Media (trực thuộc tập đoàn FPT) được thành lập năm 2005 đánh dấu bước đột phá mới của FPT trong công nghệ giải trí. Trung tâm FPT Media phát triển vào các hướng kinh doanh như: sản xuất, phân phối các chương trình giải trí và tổ chức các sự kiện; Kêu gọi tài trợ, bán quảng cáo cho các chương trình giải trí; Kinh doanh bản quyền các chương trình giải trí; Tổ chức sản xuất và phát sóng các kênh truyền hình.
FPT Media phối hợp với các đài truyền hình trong toàn quốc thực hiện các chương trình giải trí, văn hóa, y tế, khoa học Cuộc Sống Số, Văn Nghệ Chủ Nhật phiên bản mới, Sống Khỏe Mỗi Ngày; Sắc màu văn hoá, Hugo và các bạn…. FPT Media là đại diện truyền hình độc quyền của 2006 FIFA WorldCup trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Gần đây, công ty truyền thông FPT Media cũng nhập cuộc và đang khai thác một hướng đi mới là kết hợp giải trí với thông tin (Info – entertainment) thông qua các chương trình “Cuộc sống số”, “Sức khỏe mỗi ngày” đang phát trên VTV
Cũng giống như Cát Tiên Sa, hiện FPT Media mới thành lập bộ phận FPT Films, hướng thêm hoạt động vào lĩnh vực điện ảnh, đặc biệt là tổ chức sản xuất phim truyền hình.
Mục tiêu của FPT Media là trở thành nhà cung cấp nội dung truyền hình hàng đầu tại Việt Nam.
CHÁNH PHƯƠNG FILM
Chánh Phương Film là hãng phim tư nhân, do Việt Kiều Jimmy Phạm Nghiêm cùng diễn viên- đạo diễn Nguyễn Chánh Tin xây dựng. Chánh Phương Film vừa qua nổi tiếng với bộ phim “Dòng máu anh hùng”. Hãng phim Chánh Phương cũng đã hoàn thành 2 tập phim kinh dị “Ngôi nhà bí ẩn”, “Suối oan hồn”, 45 phút/tập. Phim do Nguyễn Chánh Tín đạo diễn, theo phong cách phim kinh dị của Alfred Hitchcook, nhưng phần kỹ xảo thì hoàn toàn “nội”.
PHƯƠNG NAM FILM
Công ty Văn hóa -Dịch vụ tổng hợp Quận 11, trực thuộc Phòng Văn hoá Thông tin Quận 11 – TP Hồ Chí Minh chính thức ra đời ngày 22-2-1982 và họat động theo hình thức doanh nghiệp nhà nước. Trong giai đọan đầu (từ 1982 đến 1987), họat động kinh doanh chính của PNC là mua bán các mặt hàng văn hóa phẩm (thông qua các cửa hàng sách), khai thác rạp chiếu phim (rạp Quốc Thái) và tổ chức chiếu phim lưu động trên địa bàn quận. Ngày 10/ 07/ 1989, Công ty đổi tên thành Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 11 trực thuộc UBND Quận 11. Cuối năm 1990, để phục vụ nhu cầu phát triển và đa dạng hóa các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đồng thời mở rộng quan hệ kinh doanh với các đối tác bên ngòai, công ty thành lập Xí nghiệp in Phương Nam và đến tháng 02/ 1992 thành lập thêm Hãng Phim Phương Nam.
Như vậy, Hãng phim Phương Nam trực thuộc Công ty Văn hoá Phương Nam. Đứng đầu là Giám đốc hãng phim, giúp việc cho Giám đốc có 1 phó Giám đốc phụ trách kinh doanh.
Phương Nam Film có các chức năng: Sản xuất các chương trình ca nhạc, phim; in sang, gia công các loại băng, đĩa, chương trình; mua và độc quyền sản xuất các chương trình phim, băng đĩa nhạc trong và ngoài nước; khai thác kinh doanh trao đổi các sản phẩm nghe nhìn với các đối tác và phát hành các loại băng dĩa do Hãng sản xuất; Sản xuất và phát hành các sản phẩm nghe nhìn như film màn ảnh rộng, phim video, băng cassette, đĩa CD và VCD;… Phương Nam Phim còn liên doanh với Công ty Envoy Media Partners Limitied để thành lập Công ty Megastar Media Join Venture nhằm xây dựng và kinh doanh rạp chiếu phim tại VN.
Hãng phim có các bộ phận trực thuộc: bộ phận kinh doanh; kỹ thuật; sản xuất.
Bên cạnh đó, Phương Nam Phim sẽ đi sâu vào lĩnh vực Home Video (Video gia đình) bằng việc mua bản quyền các phim hoạt hình, thiếu nhi, phim truyện VN và nước ngoài để phục vụ nhu cầu người xem đại chúng
ĐÔNG TÂY PROMOTION (M&T PICTURES)
Đông Tây Promotion hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ truyền hình, đặc biệt là các Gameshow. Đông Tây là một trong 10 Công ty lớn hàng đầu đóng góp quan trọng vào con số 25 chương trình trò chơi truyền hình dành cho nhiều đối tượng khán giả, với nội dung và cách thể hiện khác nhau đang được phát trên VTV3 và HTV.
Đông Tây Promotion đã phối hợp với HTV thực hiện các chương trình như “Chung sức”, “Vui để học”… thực hiện các game show như Hát với ngôi sao, Bí mật gia đình, Chung sức, Tìm người bí ẩn, Chuyện nhỏ, Những người bạn nhỏ.
Làm game show kinh phí thấp, thời gian sản xuất nhanh (một ngày ghi hình được 2-3 game trong khi 3-4 ngày mới xong một show truyền hình thực tế (reality show) và một tuần mới quay xong một tập phim truyền hình). Kinh phí của các loại hình kia cao gấp 3-10 lần so với game show cho cùng một thời lượng phát sóng 45 phút. Nên lĩnh vực chủ yếu và thành công lớn nhất của Đông Tây hiện nay là Gameshow trên truyền hình.
Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, Đông Tây luôn phấn đấu giữ được khách hàng do luôn đổi mới, cải tiến liên tục nội dung, hình thức chương trình để có thể giữ được những “miếng đất” trên sóng truyền hình, còn không thì phải “nhường sân” cho công ty khác.
Định hướng phát triển của Đông Tây Promotion là tiếp tục giữ vững vai trò, vị trí trên sân chơi Gameshow và bước dần sang lĩnh vực Điện ảnh (phim truyền hình).
CÔNG TY CỔ PHẦN LASTA
Lasta là một trong những đơn vị đầu tiên phối hợp với truyền hình HTV làm game show, trong đó có một số game show từng rất “hot” như Vui cùng Hugo, Rồng vàng… và hiện sở hữu bốn game show đang phát sóng trên HTV như Vượt lên chính mình, Chinh phục thời gian, Tình yêu của mẹ, Quà tặng tri thức…
Đồng thời, Lasta cũng là công ty tư nhân đầu tiên tham gia chủ trương xã hội hoá của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh với sự ra mắt của chương trình Phim Việt cuối tuần trên HTV7 từ ngày 19-5-2005.
Lasta khẳng định: Công ty có đội ngũ viết kịch bản chuyên nghiệp và cộng tác viên giỏi, sẽ dẫn đến thành công trong lĩnh vực phim. Thể loại phim của Lasta rất đa dạng: tâm lý tình cảm, hành động, hài… với những đề tài phong phú, gần gũi đời sống hàng ngày của đông đảo công chúng xem truyền hình. Ví dụ phim: Vòng xoáy tình yêu, Chuyện tình yêu; Anh chỉ có mình em… Nhưng đáng kể nhất phải là 500 tập phim “Gọi giấc mơ về” và “Không có kiếp sau” của công ty Lasta với tham vọng lớn là “tấn công” giờ vàng trên kênh truyền hình của VTV và HTV.
Tuy nhiên, công chúng đánh giá chất lượng các phim của Lasta vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA
Công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba là công ty 100% vốn Việt Nam được thành lập vào năm 1999. Sau thời gian hoạt động, công ty đã lớn mạnh và trở thành một trong các công ty quảng cáo, truyền thông lớn nhất Miền Bắc Việt Nam. Hiện có các văn phòng chi nhánh tại khắp các miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam và tại Mỹ.
Lĩnh vực hoạt động của Việt Ba là: Dịch vụ bản quyền; dịch vụ Media; Sản xuất/Thiết kế; Dịch vụ PR/Event; các chương trình truyền hình.
Vietba đã thực hiện các chương trình: “Chúc ngủ ngon” (VTV3); Vượt qua thử thách (HTV Hà Nội); Nguyễn Ngọc Thiện – Những khúc tình ca; An Thuyên – Ca dao em và tôi… Công ty có đối tác của MindShare, đại lí quảng cáo nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam; đối tác của những nhà quảng cáo hàng đầu gồm Unilever, Samsung, Honda, Vinamilk, VNPT, Vinaphone.
Về tuyển dụng, Vietba quan tâm đến những ứng viên năng động, sáng tạo không ngừng; ý thức làm việc tập thể (Team Work) tốt; kỹ năng làm việc hiệu quả.
Các ứng viên mong muốn có công việc năng động sáng tạo và phát triển bền vững và đáp ứng đủ các tiêu chí trên, điền vào mẫu “Tuyển dụng” trực tuyến, gửi cho Vietba. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Quản lý Nhân sự sẽ liên lạc với các ứng cử viên có khả năng nhất. Các vị trí đang tuyển dụng: Trưởng phòng khách hàng; Nhân viên phòng khách hàng; Trưởng phòng PR; Thiết kế đồ hoạ; Nhân viên dự án truyền thông – truyền hình.
HÃNG PHIM VIMAX
Mới ra mắt cuối năm 2006 nhưng hãng phim Vimax của đạo diễn Ngô Quang Hải đã khởi quay bộ phim “Mùa hè lạnh lẽo”. Ngô Quang Hải cho biết, “bộ phim này có ý nghĩa sống còn với Vimax bởi anh phải bỏ tiền túi ra”. Dù sinh sau đẻ muộn hơn so với các đàn anh nhưng Vimax đã chuẩn bị cho riêng mình một trường quay tại Cổ Loa và chuẩn bị xây dựng một phim trường đa năng rộng hơn 30 ha tại phía Nam.
VTV6 – KÊNH TRUYỀN HÌNH CỦA GIỚI TRẺ
Bắt đầu từ ngày 29/4, Đài truyền hình Việt Nam chính thức phát sóng thử nghiệm kênh VTV6 – kênh truyền hình dành cho thanh thiếu niên trên hệ thống Truyền hình Cáp.
Khán giả chính của kênh truyền hình thanh thiếu niên VTV6 là những bạn trẻ ở độ tuổi từ 13 đến 25. Thông qua giáo dục và văn hóa để xây dựng phẩm chất thế hệ trẻ Việt Nam, hỗ trợ thanh thiếu niên Việt Nam thành công trong sự nghiệp và đóng góp hơn nữa cho đất nước là tiêu chí của kênh VTV6. Ngoài ra, kênh còn có rất nhiều chương trình giải trí để các bạn trẻ thư giãn. Thông qua truyền hình, khán giả trẻ có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của họ về các vấn đề trong cuộc sống. Qua đó, khán giả trẻ có thể có những quan điểm, nhận thức và hành vi đúng đắn. Khán giả có thể bày tỏ quan điểm, kỹ năng giao tiếp trong xã hội, tiếp thu những kỹ năng sống, chia sẻ cảm xúc với bạn bè và cuối cùng là mục tiêu giải trí.
Các chuyên mục đã thu hút khán giả, đặc biệt khán giả trẻ: Nhà tròn, Vân tay, Thế hệ tôi, Kết nối trẻ, Bản tin con Cua, Phòng mạch Dấu hỏi xanh, Phim tài liệu trên VTV6; Bản tin hài hước, Khán giả tự làm, Đấu trường truyền hình, Sàn giao dịch ý tưởng, Hoạt hình, Game tương tác, Show Ca nhạc, MTV, Thể thao mạo hiểm, Bản tin trẻ, Reality Show, Thời trang.
VTV6 được thể hiện bằng nhiều hình thức như: Truyền hình, Internet (bao gồm E-mail, Webcam, Blog), di động và điện thoại đường dài. Thời lượng phát sóng hàng ngày của VTV6 khoảng 2 giờ đồng hồ bao gồm các chương trình tự sản xuất. Kênh truyền hình văn hóa – giáo dục – giải trí dành cho người trẻ tuổi. VTV6 còn cung cấp nhiều kiến thức xã hội và kỹ năng sống cho các bạn trẻ, giúp họ xây dựng thành công sự nghiệp của mình.


DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐIỆN ẢNH & MỘT SỐ KÊNH TRUYỀN HÌNH
(Danh sách xếp theo thứ tự A, B, C)
STT
Tên
Điện thoại
Điện thoại di động
Email
Địa chỉ
Địa chỉ trang web
1
Công ty cổ phần dịch vụ trò chơi Vinagame
08.8328426
info@vinagame.com.vn
459B Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Hồng Minh, Giám đốc
08.8328426
minhlh@vinagame.com.vn
459B Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 Thành phố Hồ Chí Minh
2
Công ty Cổ phần Đầu tư giải trí Phước Sang
08.8390181
Fax: 08.4041237
info@phuocsang.vn
Số 271, Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP Hồ Chí Minh
Hãng phim Phước Sang
08.8390181
Fax: 08.4041237
hangphim@phuocsang.vn
Lưu Phước Sang – Giám đốc
08.4041234
0903841626
Số 271, Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP Hồ Chí Minh
3
Công ty TNHH Hãng phim Lý Huỳnh
08.9693162
1314, đường 3 tháng 2, P.2, Q.11, TP HCM
Lý Huỳnh, Giám đốc
08.9693162
0909282068
1314, đường 3 tháng 2, P.2, Q.11, TP HCM
4
Công ty TNHH Phim Đông Á
Tầng 6, số 185, Giảng Võ, Hà Nội
Trần Lực
0913223855
Tầng 6, số 185, Giảng Võ, Hà Nội
5
Công ty TNHH Thiên Ngân (GALAXY)
04.9746116
Fax:04.9746114
Số 256, Bà Triệu, Hà Nội
Trần Vũ Hoài, Giám đốc điều hành
04.9746116
0913214011
hoaitv@galaxy.com.vn
Số 256, Bà Triệu, Hà Nội
Nguyễn Hải Anh, Phụ trách biên kịch
04.9746116
vietchohaianh@yahoo.com
Số 256, Bà Triệu, Hà Nội
Vân Anh, Phụ trách PR
04.9746116
Số 256, Bà Triệu, Hà Nội
Đỗ Sơn Dương, Studio
04. 9746122
duongds@galaxy.com.vn
Số 256, Bà Triệu, Hà Nội
Nguyễn Thị Bích Ngọc, phụ trách tuyển dụng
04. 9746122
ngocnb@galaxy.com.vn
Số 256, Bà Triệu, Hà Nội
6
Công ty TNHH Tư vấn, Quảng cáo, Tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa
(08) 8235962
Fax: (08) 9103289
cats@cattiensa.com
5B Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc
(08) 8235962
5B Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TPHCM
7
Công ty truyền thông CreaTV
08.8237434
0903711802
info@crea-tv.com
360 Bến Vân Đồn, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
8
Dự án BBC World Service Trust VN
0936 131 797
David Wood, phụ trách tuyển dụng
0936 131 797
9
Đông Tây Promotion
(M&T Picture)
08.8239739
Fax: 08.8231179
200 Pasteur Q.3, Hồ Chí Minh
Phạm Lê Hiếu, Giám đốc điều hành
08.8239739
200 Pasteur Q.3, Hồ Chí Minh
10
FPT Media
04.7601060
48 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội
Trần Tuấn Việt, Giám đốc điều hành
04.7601060
48 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội
Phi Tiến Sơn, phụ trách FPT Films
04.7601060
48 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội
11
Hãng phim Chánh Phương (Cinema Picture)
08.2146073
25 A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1, TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Chánh Tín
08.2146073
25 A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1, TP Hồ Chí Minh
Jimmy Phạm Nghiêm
08.2146073
0908191951
nghiemdt@yahoo.com
25 A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1, TP Hồ Chí Minh
12
Hãng phim Truyền hình TP Hồ Chí Minh TFS
08.9102022
Số 9 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP HCM
Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc
08.9102022
Số 9 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP HCM
13
Hãng phim Điệp Vân
04.8219185
212 P2, 190 Lò Đúc, Hà Nội
Điệp Vân
04.8219185
0904344497
212 P2, 190 Lò Đúc, Hà Nội
14
Hãng phim Phương Nam
08. 8663.447
info@phuongnamvh.com.vn
940 đường 3/2, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Phan Mỹ Lệ, Giám đốc
08.8663.448
lepm@phuongnamvh.com.vn
940 đường 3/2, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Phan Ngọc Diễm Hân, phụ trách tuyển dụng
08. 8663.447
0918281404
940 đường 3/2, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
15
Hãng phim Việt BHD
04.9434133
Fax:04.9434135
Tầng 18, 53 Quang Trung Hà Nội
Nguyễn Phan Quang Bình, Giám đốc
04.9439574
Tầng 18, 53 Quang Trung Hà Nội
Ngô Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc
04.9434136
0903406275
Tầng 18, 53 Quang Trung Hà Nội
Nguyễn Hồ, nhà biên kịch
08.9311427
0989678381
386/67 Lê Văn Sĩ, Q.3, TP HCM
16
Công ty TNHH sản xuất phim Hoan Khuê (HK Film)
08.8484690
Fax: 08.8484365
10/12 Trần Nhật Duật, Q1, TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Trinh Hoan, Giám đốc
08.8484690
0913806092
10/12 Trần Nhật Duật, Q1, TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Vinh Sơn, đạo diễn, Tư vấn biên kịch
08.8484690
0989951004
10/12 Trần Nhật Duật, Q1, TP Hồ Chí Minh
Mỹ An
0983818210
17
Lasta
Trần Minh Tiến
Nguyễn Thị Thu Huệ, tổ chức kịch bản
0988899892
0979998668
18
Quỹ Phát triển Điện ảnh
Lê Ngọc Thuỷ
0912071481
19
Red Bridge
04.9746539
Fax: 04.9740820
Số 1 Tràng Tiền, Hà Nội
Đặng Tú Mai, Giám đốc
04.8249502
0903438111
Số 1 Tràng Tiền, Hà Nội
Hà Thục Vân, Giám đốc điều hành
04.9746539
0915541515
Số 1 Tràng Tiền, Hà Nội
20
Vietba Media
04 7616.597
04. 7616.598
– Fax: 04.7616.589
Số 6,Ngách 97/24 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội.
Điều Thị Thanh Tâm, phụ trách nhân sự
04. 7616.599
thanhtam.dieu@vietbamedia.
com.vn
Số 6,Ngách 97/24 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội.
21
Vimax Films
67 Trần Phú, Hà Nội
Ngô Quang Hải, Tổng Giám đốc
0982349133
0953339133
67 Trần Phú, Hà Nội
Phan Đăng Di, đạo diễn, biên kịch
0904122042
67 Trần Phú, Hà Nội
22
VTV6 – (TT Thanh thiếu niên VTV6)
04.2663787
Đài Truyền hìnhVN, 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Tạ Bích Loan, Giám đốc TT
04.2663787
bichloan@vtv.org.vn
43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Đặng Diễm Quỳnh, PGĐ
04.2663787
diemquynh@vtv.org.vn
43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Nguyễn Việt Phương, PGĐ
04.2663787
vietphuong@vtv.org.vn
43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Đỗ Bạch Dương, Trưởng phòng nội dung 1
04.2663787
0913231975
bachduong@vtv.org.vn
43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Mai Liên, nhà biên kịch
0913585870
mailien@vtv.org.vn
43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Một số đạo diễn, nhà biên kịch, nhà phê bình phim làm việc độc lập
STT
Tên
Chức danh
Điện thoại
Điện thoại di động
Email
Nơi làm việc/Địa chỉ
1
Charlie Nguyễn
(Nguyễn Chánh Trực)
Đạo diễn
001-714-709-3794
Mỹ
2
Nguyễn Quang Dũng
Đạo diễn
Độc lập
3
Phạm Ngọc Dương
hoạ sĩ
0913006006
4
Phoebe Huang
Nhà biên kịch Đài Loan
Độc lập
5
Nhật Linh
Nhà phê bình
Đang theo học điện ảnh tại Mỹ
6
Nguyễn Quang Lập
Nhà biên kịch
0912627840
Độc lập
7
Ngô Tự Lập
Nhà phê bình
04.2852312
0912627840
Đại học Quốc gia Hà Nội
8
Nguyễn Mạnh Hà
Đạo diễn, học ngắn hạn USC
0913349062,
0983349062
Độc lập
9
Lưu Trọng Ninh
Đạo diễn
0975837254
Độc lập
10
Apichatpong
Đạo diễn Thái Lan
11
Lê Thanh Sơn
Đạo diễn, Nhà biên kịch, học ngắn hạn từ USC
0988321913
Độc lập
12
Park Kwang Su
Đạo diễn Hàn Quốc
8227474721
82.172214675
SIAN film market
Suite 205 Dongsoong Art Center, 1-5 Dongsoong, Jongro, Seoul 110 510, Korea
13
Nguyễn Thị Minh Thái
Nhà phê bình
0903254269
Khoa Báo chí, Đại học XHvà Nhân văn QG
14
Nguyễn Huy Thiệp
Nhà văn, Nhà biên kịch
04.8586570
0912219620
Độc lập,
Số 71, ngõ 77 phố Bùi Xương Trạch, Hà Nội
15
Nguyễn Lân Trung
Trợ lí đạo diễn phim Indochine
0903407183
Đại học quốc gia Hà Nội
16
Đoàn Minh Tuấn
Nhà biên kịch
0912390870
Tạp chí Thế giới điện ảnh
17
Đỗ Minh Tuấn
Đạo diễn
04.8695417
0913543228
Độc lập,
K16/104 Bách Khoa, HN
DANH SÁCH CÁC HÃNG PHIM NHÀ NƯỚC, ĐỊA PHƯƠNG
(Phục vụ cho Dự án: “Tìm hiểu và lập danh sách liên hệ các Công ty tư nhân/kênh truyền hình hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh)
STT
Tên
Giám đốc
Điện thoại
Địa chỉ
1
Hãng phim truyện Việt Nam
Lê Đức Tiến
04.8454514
Số 4, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Đặng Nhật Minh, đạo diễn
0913523943
dangminh16@fpt.vn
Phạm Nhuệ Giang, đạo diễn
0935163950
nhuegiang_film@yahoo.com
2
Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
Lê Hồng Chương
04.8326797
Số 465, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Phan Huyền Thư, đạo diễn
0903282027
b52soc@vnn.vn
3
Hãng phim truyện I
Đặng Tất Bình
04.8232147
Số 151 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Bùi Thạc Chuyên, đạo diễn
0913212162
buithacchuyen@gmail.com
4
Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
Đặng Vũ Thảo
04.7332616
Số 7, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
5
Hãng phim Giải Phóng
Nguyễn Thái Hoà
08.9316214
Số 212 Lý Chính Thắng, Q.3, TP Hồ Chí Minh
6
Hãng phim Ngọc Khánh
Nguyễn Xuân Tình
04.8343451
Số 523 Kim Mã, Hà Nội
7
Xưởng phim Công an nhân dân
Thái Kế Toại
06943769
Số 10, Hồ Giám, Hà Nội
8
Điện ảnh Quân đội
Vũ Văn Chính
069554405
Số 17, Lý Nam Đế, Hà Nội
9
Điện ảnh Biên phòng
Nguyễn Thanh Phong
069518117
Số 40A Hàng Bài, Hà Nội
10
Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình Việt Nam
Nguyễn Khải Hưng
04.8343818
Số 59, Giảng võ, Hà Nội
11
Điện ảnh thể thao Việt Nam
Nguyễn Xuân Vinh
04.8455683
Phòng 204, nhà B, Số 36 Trần Phú, Hà Nội
12
Trung tâm Nghe nhìn Thông tấn xã
Nguyễn Hoài Dương
04.8261849
79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
13
Hãng phim Hội Điện ảnh
Nguyễn Thị Hồng Ngát
Số 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
14
Hãng phim Hội Nhà Văn
Hà Phạm Phú
Số 65, Nguyễn Du, Hà Nội
15
Hãng phim Thanh niên
Nguyễn Công Khế
08.7335147
Số 248 Cống Quỳnh, Q1, TP Hồ Chí Minh
16
Hãng phim Bến Nghé
Nguyễn Huy Thành
0918135325
Số 223R Võ Thị Sáu, Q3, TP Hồ Chí Minh
17
Hãng phim Trẻ
Nguyễn Vĩnh Thiện
08.8390405
Số 286 Lê Hồng Phong, P.4, Q5, TP Hồ Chí Minh
18
Hãng phim Việt Nam xanh
Đới Xuân Việt
04.7912180
7B hẻm 81/2/37 Lạc Long Quân, Hà Nội
19
Hãng phim Tây Đô
Nguyễn Hoàng Dũ
08.9977770
143/11E, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, QBình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
20
Hãng phim truyền hình TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Việt Hùng
08.9102022
Số 9, Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP Hồ Chí Minh
21
Công ty Nghe nhìn Hà Nội
Nguyễn Duy Kiểm
04.8253964
Số 26 Hàng Dầu, Hà Nội
22
Hãng phim Phương Nam
Phan Mộng Thuý
0903838190
964 đường 3/2, Q11, TP Hồ Chí Minh
23
Hãng phim Người bảo vệ
Đặng Xuân Dũng
08.8291582
Số 110, Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q1 TP Hồ Chí Minh
24
Hãng phim Bông Sen
Trần Ngọc Trí
08.8557679
Số 626 Hàm Tử, P.6, Q5, TP Hồ Chí Minh
25
Công ty Điện ảnh Hà Nội
Mai Tiến Dũng
04.8255641
45 Hàng Bài, Hà Nội
26
Công ty cổ phần truyền thông Điện ảnh Sài Gòn
Đỗ Thị Phấn
08.8291578
77-79 Hai Bà Trưng, Q1, TP Hồ Chí Minh
27
TT PHP Chiếu bóng Hải Phòng
Hoàng Mai Thanh
0313.847413
111 Trần Phú, Hải Phòng
28
TT PHP và Chiếu bóng Đà Nẵng
Hoàng Tiến Việt
0511.823284
82 Trần Phú, Hải Châu, TP Đà Nẵng
29
TT Điện ảnh –VHP Cao Bằng
Hoàng Cao Cương
026.854740
038 Kim Đồng, Hợp Giang, Cao Bằng
30
TT PHP và CB Ninh Bình
Trương Đình Tưởng
030.871575
45 đường Lê Đại Hành
31
TT PHP và CB Nghệ An
Lê Đức Lân
038.834350
20 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An
32
Công ty Điện ảnh Quảng Bình
Anh Tuyến
052.822200
Số 1 đường Lê Trực, Đồng Hới, Quảng Bình
33
Trung tâm PHP và CB Hà Nam
Trần Minh Cường
0351.847298
Tổ 8, đường Biên Hoà, phường Lương Khánh Thiện, thị xã Phủ Lý, Hà Nam
34
Công ty Điện ảnh Bình Định
056.822395
120 Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định
35
TT PHP và Chiếu bóng Lạng Sơn
Bế Kim Linh
025.870275
Số 3 Nguyễn Du, P. Vĩnh Trại, Lạng Sơn
36
TT PHP – CB Kon Tum
060.913042
34 Đoàn Thị Điểm
37
Cty PHP và CB Bà Rịa Vũng Tàu
Trần Ngọc Bình
064.852140
32 Đồ Chiểu, Thành phố Vũng Tàu
38
Công ty Cổ phần Điện ảnh Cần Thơ
Đặng Hoàng Thanh
071.823625
0903920363
80 Phan Đình Phùng, TP Cần Thơ
39
Công ty Điện ảnh Đồng Tháp
067.853150
Số 1 Phạm Hữu Lầu 4, TX Cao Lãnh, Đồng Tháp
40
Công ty Điện ảnh Phú Yên
057.823797
117 Trần Hưng Đạo, Thị xã Tuy Hoà
41
TT PHP-CB Cà Mau
Nguyễn Thành Ngợi
0780.837353
44 Đề Thám, P2, TP Cà Mau
42
TT PHP-CB Bạc Liêu
Đỗ Ngọc Ẩn
0781.822696
16 Lê Lợi, P.3, TX Bạc Liêu
43
TT PHP và CB Kiên Giang
Lê Công Nghiệp
077.8635351
Số 18, đường Lê Lợi, TP Rạch Giá, Kiên Giang
44
TT Điện ảnh Khánh Hoà
Nguyễn Bình Thản
058.813140
10, Hoàng Hoa Thám, Nha Trang
45
Công ty Điện ảnh Thừa Thiên Huế
Tô Hữu Điền
054.827806
25 Hai Bà Trưng, Thành phố Huế
46
Công ty PHP và CB Bến Tre
Lê Minh Sơn
075.826192
10 Nguyễn Trung Trực, Thị xã Bến Tre
47
Công ty Điện ảnh Bình Thuận
Trương Minh Tùng
062.816116
30 Nguyễn Du, TP Phan Thiết
48
Trung tâm Điện ảnh Thái Nguyên
0280.819941
21 Hùng Vương, TP Thái Nguyên
49
Công ty Điện ảnh Bắc Giang
Chu Bá Triển
0240.823462
Nguyễn Thị Lựu, TX BắcGiang
60
TT PHP-CB Long An
Dương Văn Mãn
072.826293
Số 20, Võ Văn Tần, P2, TX Tân An
51
TT PHP – CB Bình Dương
Phạm Văn Uẩn
0650.822838
đường Thích Quảng Đức, P. Chánh Nghĩa, Tx Thủ dầu Một, Bình Dương
52
TT PHP và Chiếu bóng Bình Phước
Nguyễn Kim Phước
0651.881509
đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
53
Công ty PHP-CB Tây Ninh
Lê Văn Rạng
066.822418
89 Trần Hưng Đạo, thị xã Tây Ninh
54
Trung tâm PHP-CB An Giang
076.955112
48 Hai Bà Trưng, P. Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang
55
TT PHP và Chiếu bóng Tiền Giang
Nguyễn Văn Bé
073.872230
47 Nguyễn Tri Phương P7 TP Mỹ Tho
56
Trung tâm PHP-CB Vĩnh Long
070.828647
139 Lê Thái Tổ P2, thị xã Vĩnh Long
67
Công ty Điện ảnh Trà Vinh
074.856476
88B Trần Phú, khóm 1, phường 6, Trà Vinh
58
TT PHP – CB Hà Giang
Tạ Quang Trưởng
0913519224
019.810553
Tổ 3, P.Ngọc Hà, Thị xã Hà Giang
59
TT Điện ảnh Điện Biên
Mai Anh Quân
023.825070
Phố I Mường Thanh, Thị xã Điện Biên Phủ
60
TT PHP-CB Sơn La
Lèo Văn Ọi
022.852186
Tổ 11, P. Quyết tâm, Thị xã Sơn La
61
TT PHP-CB Lào Cai
Nguyễn Thị Thanh
020.840042
333 đường Hoàng Liên, P. Cốc Lếu, TP Lào Cai
62
TT PHP – CB Phú Thọ
Cao Xuân Du
0210.846326
11 đuờng Hoà Phong, P. Đông Trang, TP Việt Trì
63
TT PHP-CB Vĩnh Phúc
Anh Minh
0211.841282
Đường Lý Bôn, P. Ngô Quyền, Tx Vĩnh Yên
64
TT PHP – CB Bắc Ninh
Dương Thị Phượng
0241.810620
23 Dốc Cầu Gỗ, Bắc Ninh
65
TT Điện ảnh Quảng Ninh
Nguyễn Xuân Thiết
033.825283
Phường Hòn Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh
66
TT PHP-CB Hà Tây
Trần Hữu Thành
034.824581
16 Lê Lợi, Thị xã Hà Đông
67
TT PHP-CB Hoà Bình
Trương Văn Cường
018.857214
Số 6 đường Hai Bà Trưng, P. Phương Lâm, TP Hoà Bình
68
TT PHP-CB Hưng Yên
Anh Thiện
0321.863396
Số 1, Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên
59
TT PHP-CB Thái Bình
Phạm Xuân Chuyển
036.831413
22 Lê Lợi, thị xã Thái Bình
70
TT PHP-CB Thanh Hoá
Trần Ngọc Đạt
037.852538
148 Tống Duy Tân, TP Thanh Hoá
71
TT PHP-CB Hà Tĩnh
Phạm Văn Quế
039.855426
78 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh
72
TT PHP – CB Ninh Thuận
Lê Vũ Hải
068.822534
484 Thống Nhất, TP Phan Rang, Tháp Chàm
73
Công ty PHP-CB Quảng Nam
Nguyễn Tấn Sinh
0510.811855
Số 9 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ
74
Công ty Điện ảnh Quảng Trị
Anh Dưa
0913447863
053.852426
25 đường Hải Triều, khu phố 9, P.I, thị xã Đông Hà, Quảng Trị
75
TT PHP-CB Đắk Lắk
Nguyễn Hữu Tuyên
050.856212
48 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột
76
Cục Điện ảnh Việt Nam
Lại Văn Sinh, Cục trưởng
04.8452402
147 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
Ngô Phương Lan, Nhà phê bình
0904000007
phuonglan_63@yahoo.com
77
Hội Điện ảnh Việt Nam
Trần Luân Kim, Chủ tịch
04.9434167
51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Nguyễn Thị Hồng Ngát, nhà biên kịch
nguyenthihongngat@yahoo.com

~ by phongsinh on October 17, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: